Bắc Kạn tích cực phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thuốc lá là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh tật và tử vong đối với con người. Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần giảm thiểu người hút thuốc lá, từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc.

Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các ngành chức năng trong tỉnh. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá để chỉ đạo, điều hành các hoạt động; đồng thời phân công cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Để nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cộng đồng, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục để hướng tới xây dựng một môi trường không khói thuốc như: Tổ chức hội nghị, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, hội thi và sản xuất tài liệu tuyên truyền về các nội dung có liên quan đến thuốc lá cấp phát cho các đơn vị…

Riêng trong năm 2021, ngành Y tế đã tổ chức tập huấn những kiến thức cơ bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người nông dân vùng trồng cây thuốc lá tại xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông; tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá cho nhân viên y tế 8/8 huyện, thành phố trong tỉnh; tập huấn cho giáo viên các nhà trường trên địa bàn tỉnh về phòng, chống tác hại của thuốc lá để giảng dạy trong các buổi ngoại khóa.

Ngành Y tế tổ chức giao lưu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đoàn viên thanh niên
và Nhân dân huyện Chợ Mới

Ngoài ra, Ngành đã tổ chức 10 cuộc giao lưu truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đoàn viên thanh niên, người dân tại các huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì và Ngân Sơn; tổ chức 10 lớp truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Cùng với đó, sản xuất 100 chiếc pano về phòng, chống tác hại của thuốc lá cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và 800 biển cấm hút thuốc.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tiếp tục được triển khai. Các ngành chức năng trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra liên ngành công tác thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; tổ chức giám sát, đánh giá các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 2 huyện Ba Bể và Na Rì.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, 100% các trường học đã cho cán bộ, giáo viên, người lao động ký cam kết không hút thuốc trong trường học, tổ chức cho học sinh ký cam kết không hút thuốc trong và ngoài trường học. Các các đơn vị, trường học đã treo biển hiệu cấm hút thuốc lá theo quy định; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các giáo viên, các tổ chức Đoàn, Đội,… thực hiện tích hợp, lồng ghép giáo dục cho học sinh về tác hại của thuốc lá trong các môn học, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng nội quy cơ quan, nơi làm việc không khói thuốc, đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua hằng năm. Ngành Y tế tổ chức xây dựng cơ quan y tế không khói thuốc, bệnh viện không khói thuốc tại 100% đơn vị trực thuộc.

Nhằm giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá trong cộng đồng, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá của các sở, ban, ngành, đoàn thể; huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, phổ biến các nội dung về tác hại của hành vi hút thuốc lá. Xây dựng, duy trì môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, nhất là tại các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng là cán bộ y tế về tư vấn cai nghiện thuốc lá; giáo viên các trường để giảng dạy trong các buổi ngoại khóa; nông dân vùng trồng cây thuốc lá. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch, cá nhân kinh doanh thuốc lá…

Tuy nhiên, để phòng, chống tác hại của thuốc lá thì không chỉ cần sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn và ngành chức năng mà mỗi người cần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá, tiến tới giảm số người hút và giảm gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra./.

Ngọc Tú

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.