Ban Thường vụ

CHỦ TỊCH
NGUYỄN MẠNH HÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
VŨ VĂN TRUNG

PHÓ CHỦ TỊCH
DƯƠNG ĐÌNH GIÁM

PHÓ CHỦ TỊCH
HỒ THỊ MAI CHINH


PHÓ CHỦ TỊCH
LỮ BẰNG

PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THÀNH
Giám đốc đối ngoại Công ty Chuỗi thực phẩm TH
Đại diện Công ty

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

BÙI THANH THỦY

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ
VÕ QUANG LÂM
Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Đại diện Tập đoàn EVN

PHÓ TỔNG THƯ KÝ
TRẦN THỊ DUNG

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ
LƯƠNG HOÀNG ANH

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ
NGUYỄN HÀ BẮC
Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi NTD TP. Đà Nẵng

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ
NGUYỄN PHƯỚC HỒNG
Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh Cà Mau

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ
NGUYỄN BỈNH LẠI
Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh Quảng Ninh

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ
NGUYỄN DUY NGHĨA

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ
CAO XUÂN QUẢNG
Trưởng phòng Bảo vệ người tiêu dùng
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD (Bộ Công Thương)

 

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA KHÓA I

           (Nhiệm kỳ 2018-2023)

                                 ****

Số TT

            Họ và tên

Chức danh

   1

Dương Đình Giám

Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực,

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội

Trưởng ban

   2

Nguyễn Bỉnh Lại

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội

Phó Chủ tịch Hội BVQLNTD tỉnh Quảng Ninh

Phó ban

   3

Nguyễn Xuân Bắc

Chủ tịch Hội BVQLNTD tỉnh Hưng Yên

Phó ban