Bảo đảm đủ nguồn hàng dự trữ ứng phó dịch bệnh và bình ổn giá cả thị trường

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 9207/VP-KT về triển khai điều hành giá trên địa bàn thành phố những tháng cuối năm 2021.

Theo đó, các sở: Tài chính, Công Thương, Giao thông – Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội theo dõi sát diễn biến cung – cầu, giá cả thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu để chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

Qua đó, bảo đảm cung ứng đủ hàng thiết yếu cho nhân dân và chuẩn bị nguồn hàng dự trữ ứng phó dịch bệnh, bình ổn giá cả thị trường vào dịp cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang mang trong dư luận; tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý giá, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định.

Theo HNM

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *