VICOPRO: Tổ chức Lễ phát động phòng, chống tác hại của thuốc lá vì sức khoẻ người tiêu dùng năm 2022

Năm 2022, Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phối hợp với Hội địa phương tổ chức các lễ phát động hưởng ứng các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá vì sức khoẻ người tiêu dùng, với các chủ đề: “Phòng, chống tác hại của thuốc lá vì sức khỏe người tiêu dùng”, “Người tiêu dùng nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử”.

Dự kiến có khoảng 1.000 người tham dự Lễ phát động hưởng ứng Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chủ yếu là Hội viên (người tiêu dùng) tại các Hội địa phương; các Hội viên tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương; thành viên các Câu lạc bộ.

Lễ phát động hưởng ứng các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá vì sức khoẻ người tiêu dùng năm 2022 nhằm truyền thông về Luật PCTHTL và các văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính trong PCTHTL; tác hại của hút thuốc lá chủ động và hút thuốc lá thụ động; lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc; tiêu chí và các bước xây dựng nơi làm việc không khói thuốc. Tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác hại của thuốc lá, hướng tới xây dựng môi trường xanh, sạch, không khói thuốc; góp phần bảo vệ sức khỏe; giúp người tiêu dùng hiểu hơn về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong việc PCTHTL, thực hiện nghiêm túc việc không hút thuốc tại nơi công cộng.

Hà Thu

 

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *