Bổ sung đề xuất nhiệm vụ năm 2022 Chương trình Hành động QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 -2030

Ngày 06 tháng 04 năn 2021 Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 62/TB -BCT về việc Bổ sung đề xuất nhiệm vụ năm 2022 Chương trình Hành động QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 -2030

Bổ sung nhiệm vụ năm 2022 – CT SXTD bền vững

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *