Báo chí đưa tin về Chương trình khảo sát “Hàng hoá, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022, khảo sát mức độ ưa chuộng và tin cậy của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ tốt, phù hợp. Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022, được đăng tải trên website của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (nguoitieudung.org.vn). Báo chí đưa tin về Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022.

  1. https://baochinhphu.vn/khao-sat-hang-hoa-dich-vu-nguoi-tieu-dung-tin-cay-nam-2022-102220321142016274.htm

Ban Truyền thông – VICOPRO (Tổng hợp)

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.