Canada thông báo về ghi nhãn dinh dưỡng – Bảng lượng thực phẩm tham khảo

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/650, Canada thông báo về đề xuất cập nhật tài liệu tham khảo hợp nhất có tên Ghi nhãn dinh dưỡng – Bảng Lượng thực phẩm tham khảo.

Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm đóng gói sẵn bán trên thị trường Canada và sản phẩm thực phẩm nói chung.

Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đề xuất sửa đổi Bảng Lượng thực phẩm tham khảo (TRA) dựa trên dữ liệu tiêu dùng mới và xu hướng thị trường, đồng thời giải quyết những khoảng trống đã xác định trong một số loại thực phẩm nhất định.

TRA quy định lượng thực phẩm thường được tiêu thụ trong một lần ăn uống cho các loại thực phẩm khác nhau. Chúng được sử dụng để xác định những gì được coi là sản phẩm đóng gói sẵn một khẩu phần và chúng là cơ sở để xác định khẩu phần được công bố trong bảng thông tin dinh dưỡng của sản phẩm đóng gói sẵn nhiều khẩu phần.

TRA được xem xét khi đưa ra công bố về hàm lượng chất dinh dưỡng, công bố về sức khỏe và cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xác định, công bố khẩu phần cho mỗi loại thực phẩm.

Các đề xuất sửa đổi bổ sung: danh mục số lượng tham chiếu mới; ví dụ sản phẩm cho các loại thực phẩm hiện có; hướng dẫn khai báo khẩu phần đối với các dạng thực phẩm bổ sung; hướng dẫn khai báo khẩu phần đối với thực phẩm cần chuẩn bị thêm.

Những thay đổi được đề xuất cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn về một số loại thực phẩm và giải quyết những khoảng trống được xác định sau khi sửa đổi nhãn dinh dưỡng năm 2016 đối với Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm được hoàn thiện, liên quan đến việc thực hiện lượng tham chiếu và tuyên bố khẩu phần theo khẩu phần đã nêu.

Mục đích của thông báo này là các sửa đổi được đề xuất đối với TRA nhằm cập nhật TRA dựa trên dữ liệu tiêu dùng mới và xu hướng thị trường, đồng thời giải quyết những khoảng trống đã xác định trong các loại thực phẩm nhất định, điều này sẽ cải thiện khả năng lựa chọn thực phẩm lành mạnh của người Canada; Ngoài ra, thông báo còn nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Theo Vietq

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *