Cho phép thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 876 /QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và sự quản lý về lĩnh vực chuyên ngành hoạt động của Sở Công Thương.

Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Trước đó, ngày 19 tháng 12 năm 2019, Ủy Ban nhân dân Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc Giải thể Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Tiên Huế.

Theo HBVNTD Huế

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *