Trung ương Hội

Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng là được coi là một trong những vấn đề quan...

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NGÀNH TOÀN QUỐC NĂM 2020

Ngày 12/10/2020 tại Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ...

Hội thảo “Góp ý một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, một số quy định trong...