Trung ương Hội

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam có thành viên mới: Viện Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 24/7/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp “Chứng nhận Đăng ký hoạt...

VICOPRO: Bộ Quy tắc ứng xử tiêu dùng có trách nhiệm và tiêu dùng xanh được doanh nghiệp hưởng ứng

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức...

VICOPRO: Tổ chức Hội thảo giới thiệu Bộ Quy tắc Ứng xử có trách nhiệm với tiêu dùng bền vững và tiêu dùng xanh

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu và...

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hy vọng người tiêu dùng tiếp tục...

Mít tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

Sáng 12/3, tại Hà Nội, diễn ra Mít tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người...

VICOPRO: Mít tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023

Từ ngày 11 đến 12/3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phố đi bộ...

Báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin: Kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng

Từ ngày 11 đến 12/3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phố đi bộ...

Để người tiêu dùng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

Gần 300 đại biểu từ các sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể và người...