Trung ương Hội

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

  HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ Làm việc với Đoàn Hội Mạng lưới NTD...

THI ĐUA KHEN THƯỞNG (2020)

  THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  Theo đề nghị của các Hội tỉnh, thành phố, vừa...

TẬP HUẤN “NGƯỜI TIÊU DÙNG SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ” tại Bình Dương

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam...

KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI (2020)

 THÊM HỘI VIÊN MỚI: HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH GIA LAI...

HỘI THẢO “THỊT LỢN-BÌNH ỔN GIÁ VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG”

Liên tục những tháng từ đầu năm đến nay, giá thịt lợn trong cả nước...