Khảo sát

Jamitech – Vnua: Top 50 hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2022

Jamitech – Vnua vinh dự được nhận giấy chứng nhận Top 50 hàng hóa, dịch...

Báo Lao Động – Hơn 90% người tiêu dùng tin tưởng vào các hàng hoá, dịch vụ hiện nay

Báo Lao Động đưa tin Khảo sát ý kiến người tiêu dùng là một kênh...

Báo Nhân Dân – Công bố kết quả khảo sát hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy

Báo Nhân dân đưa tin: Ngày 28/12, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam...

Công bố kết quả khảo sát ‘Hàng hoá, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2022’

Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin: Công bố kết quả khảo sát ‘Hàng hoá,...

Hội nghị Công bố kết quả khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của...

VICOPRO: Sắp tổ chức Lễ Công bố kết quả khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy”

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của...

Khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022

       Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin...

Mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022

Mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng...

VICOPRO: Tổ chức khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (giai đoạn 2022-2023)

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam là Tổ chức xã hội có chức...