Đồng Nai: Hiện thực hóa các mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2021 – 2025, Đồng Nai kỳ vọng công tác khuyến công sẽ là nhân tố tích cực, đóng góp vào mức tăng trưởng bình quân từ 5-5,4%/năm giá trị sản xuất và 5,2-6%/năm kim ngạch xuất khẩu của công nghiệp nông thôn (CNNT). Đồng thời, dự kiến sẽ có khoảng 300 lượt cơ sở CNNT trên địa bàn được tư vấn, trợ giúp từ chương trình khuyến công của tỉnh.

Đồng bộ giải pháp thực hiện

Hiện thực hóa mục tiêu này, các đơn vị liên quan sẽ triển khai thực hiện các nội dung, như: Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm CNNT; phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường…

Đồng Nai: Hiện thực hóa các mục tiêu cụ thể
Sản phẩm mộc mỹ nghệ của xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai nổi tiếng trong và ngoài nước

Riêng nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất CNNT, Đồng Nai dự kiến thực hiện 2 mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ, sản xuất sản phẩm mới và hỗ trợ 47 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đây cũng là một trong số nội dung có nguồn kinh phí thực hiện cũng như kinh phí hỗ trợ lớn. Năm 2021 – 2022, kinh phí thực hiện nội dung này là 2,7 tỷ đồng; năm 2023 là 3,7 tỷ đồng; năm 2024 là 2,7 tỷ đồng và năm 2025 là 3,7 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu cũng như đảm bảo hiệu quả các nội dung, chương trình theo kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành nhiều giải pháp thực hiện. Về cơ chế, chính sách, tỉnh sẽ ban hành mới, bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu, bảng biểu thống kê số liệu CNNT, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công; triển khai các cơ chế, chính sách về khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp có tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai (trung tâm), đảm bảo thực hiện tốt chức năng phục vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh; hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công đến cấp xã.

Khẩn trương triển khai

Năm 2021 là năm đầu tiên Đồng Nai thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương Đồng Nai đã giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị liên quan thực hiện và kiểm tra, đảm bảo tiến độ, hiệu quả của các hoạt động, đề án. Tính đến hết quý II/2021, trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động. Trong đó, xây dựng và trình Sở Công Thương các đề án khuyến công địa phương chi tiết; xây dựng 12 chuyên đề khuyến công phát sóng trên Đài Phát thanh và truyền hình Đồng Nai; xây dựng bản tin khuyến công quý I, II/2021. Trung tâm đã triển khai Đề án Thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2020-2025; nghiên cứu tài liệu, thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thí điểm 3 nội dung: Hỗ trợ ứng dụng; hội chợ triển lãm; tổ chức các lớp chuyên đề khuyến công.

Được biết, do tác động của dịch Covid-19, một số nhiệm vụ đã đăng ký từ đầu năm không triển khai được theo kế hoạch, trung tâm sẽ rà soát và tham mưu Sở Công Thương dừng thực hiện hoặc điều chuyển sang các chương trình khác phù hợp hơn.

Năm 2021, khuyến công Đồng Nai thực hiện công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và tham gia bình chọn cấp quốc gia. Dự kiến có 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; 22 sản phẩm được công nhận cấp quốc gia.

Theo CT

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *