Hà Nội triển khai ‘Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam’ năm 2020

 Với Chủ đề “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2020 là “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”, các nội dung hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2020. Các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” sẽ được tổ chức trong tháng 3/2020.

Ngày 30/01, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc triển khai “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2020 của thành phố Hà Nội.

Theo Kế hoạch, chương trình “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2020 của Hà Nội bao gồm các nội dung chính như sau: Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình; Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3” kết hợp tổ chức Giải chạy vì người tiêu dùng “Run for consumers- Run for us”; sự kiện “Tuần Doanh nghiệp tri ân người tiêu dùng”; sự kiện “Hội chợ hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng”; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật với 5 hội thảo tại 5 trường học trên địa bàn thành phố, 2 hội thảo cho các cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tổ chức tư vấn, giải đáp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên Tổng đài 024.1081. Tổng kết kế hoạch triển khai “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2020 của thành phố Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức, hướng dẫn triển khai kế hoạch bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, Hội, Hiệp hội trên địa bàn Thành phố triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện theo kế hoạch được phê duyệt. Sở Công Thương là đầu mối phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương và các Sở, ngành, đơn vị của Thành phố triển khai các hoạt động vì quyền người tiêu dùng của Bộ Công Thương trên địa bàn.

Đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, truyền thông về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.

Cục Quản lý thị trường Thành phố phối hợp triển khai thực hiện thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần triển khai hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; tiếp nhận, tư vấn, xử lý thông tin khiếu nại của người tiêu dùng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí dự kiến thực hiện “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2020 của Hà Nội là 2,73 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố là 2,1 tỷ đồng, kinh phí còn lại huy động từ các nhà tài trợ và các nguồn hợp pháp khác.

Tin liên quan