HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Làm việc với Đoàn Hội Mạng lưới NTD Nhật Bản (JACONET)

Không lâu sau khi Hội được thành lập, ngày 21/12/2018 Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi gặp Đoàn Hội Mạng lưới NTD Nhật Bản (JACONET) nhân dịp Đoàn sang Việt Nam. Hai bên đã trao đổi tình hình hoạt động và triển vọng hợp tác giữa 2 Hội trong thời gian tới./.

 

Làm việc với Đoàn Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ NTD Australia

Ngày 04/4/2019 tại Trụ sở Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD Bộ Công Thương, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ NTD Australia. Hai bên đã trao đổi những nội dung cùng quan tâm, trong đó có những vấn đề mà Hội Bảo vệ NTDVN mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ NTD Australia trong thời gian tới./.

 

Làm việc với Đoàn chuyên viên Australia về Dự án khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện pháp luật về bảo vệ NTD

Trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN-Australia về Dự án khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện pháp luật về bảo vệ NTD, ngày 17/6/2019 tại Trụ sở Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD Bộ Công Thương, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Đoàn chuyên viên Australia của Dự án. Hai bên đã trao đổi về tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ NTD ở Việt Nam, hình thức chủ yếu là phía ta trả lời các câu hỏi của Đoàn, để Đoàn có thêm thông tin cho việc khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện pháp luật về bảo vệ NTD tại Việt Nam./.

 

Tham gia Hội thảo tư vấn về bảo vệ NTD trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN về bảo vệ NTD

Ngày 28/11/2019 tại  khách sạn Hilton Opera Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng  và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Văn Trung đã tham gia Hội thảo tư vấn về bảo vệ NTD trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN về bảo vệ NTD. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đã trình bày bài tham luận “Hợp tác giữa các cơ quan nhà nước về NTD và các hội BVNTD ở Việt Nam về bảo vệ NTD trong bối cảnh gia tăng thương mại điện tử và mậu dịch biên giới”.

 

Tiếp làm việc với Đoàn Cục Thực thi quy định quốc tế Bộ Thương mại, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Anh

Ngày 13/2/2020 tại Trụ sở Trung ương Hội, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng và các thành viên lãnh đạo khác của Hội đã tiếp làm việc với Đoàn Cục Thực thi quy định quốc tế Bộ Thương mại, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Anh (BEIS) nhân dịp Đoàn có chuyến công tác tại Việt Nam.

 

Mục đích chính chuyến đi của Đoàn là tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin và thảo luận cơ hội hợp tác với cơ quan nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ kỹ thuật tài trợ bởi Quỹ Thịnh vượng của Chính phủ Anh, nhằm hỗ trợ những ưu tiên cải cách thủ tục hành chính và môi trường thực thi quy định tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực quản lý thị trường và bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam.

Trước đó, Đoàn đã có các buổi làm việc với Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương.

Tại buổi làm việc với Hội, Đoàn muốn tìm hiểu chức năng nhiệm vụ, những mục tiêu hoạt động ưu tiên và những khó khăn trong thực tế hoạt động của Hội, từ đó khai thác những lĩnh vực hợp tác có thể.

Chủ tịch Hội Nguyễn Mạnh Hùng đã thông báo cho Đoàn về chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, những hoạt động của Hội và những khó khăn trong thực tế hoạt động, giới thiệu những tiềm năng mà hai bên có thể hợp tác, đề xuất một số nội dung hợp tác trước mắt, đề nghị Đoàn báo cáo Cục Thực thi QĐQT Bộ BEIS xem xét.

Chủ tịch Hội cũng đã thông tin để Đoàn hiểu rõ về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn của Việt Nam, phù hợp với quy định của WTO và luật pháp quốc tế khác. Cuộc vận động có một mục đích chung là vì lợi ích chính đáng của cộng đồng người tiêu dùng cũng như của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Việc ưu tiên không có nghĩa bài hàng ngoại. Ưu tiên dùng hàng Việt Nam còn thể hiện lòng yêu nước mà bất cứ quốc gia nào cũng làm như vậy. Vì lẽ đó, Hội BVNTDVN đã và sẽ tích cực hưởng ứng Cuộc vận động này.

Ông Trưởng đoàn đã thông báo một số thông tin về hoạt động của Cục Thực thi QĐQT, chia sẻ những kinh nghiệm về bảo vệ người tiêu dùng tại Anh. Ông cho rằng, là quốc gia nằm trong nhóm nước phát triển hàng đầu thế giới, dày dạn kinh nghiệm về kinh tế thị trường, nên hoạt động bảo vệ người tiêu dùng tại Anh rất phong phú mà Việt Nam có thể tìm hiểu, vận dụng trong hành trình hội nhập và phát triển. Ngoài ra, ông cũng hứa sẽ cung cấp cho Hội một số thông tin theo đề nghị của phía ta như  Luật Bảo vệ NTD của Anh (ban hành từ năm 1988) và hệ thống các tổ chức liên quan đến bảo vệ NTD tại Anh.

Cuối cùng, ông Trưởng đoàn cho biết, rất hài lòng về kết quả buổi làm việc và ghi nhận những đề xuất của Hội BVNTDVN, hứa sẽ xem xét đưa vào báo cáo chung trình các Cơ quan hữu quan và Chính phủ Anh để có những hỗ trợ tốt nhất có thể cho Hội BVNTDVN nói riêng và phía Việt Nam nói chung./              

Tiếp làm việc với Đoàn Bộ BEIS của Anh
Tiếp làm việc với Đoàn Bộ BEIS của Anh
Tiếp làm việc với Đoàn Bộ BEIS của Anh
Tiếp làm việc với Đoàn Bộ BEIS của Anh

(VVT)

Tin liên quan