Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) ban hành Kế hoạch số 65/KH -HBVNTDVN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022. Trung ương Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đề nghị các Hội địa phương, các Tổ chức trực thuộc, các Đơn vị thành viên tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện, đem lại kết quả tốt như đã đề ra.

6 link Kế hoạch tại đây

Ban Truyền thông

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *