Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước góp phần Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 tại địa phương.

Ngày 23 tháng 8 năm 2021 Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022.

Kế hoạch nhằm tiếp tục kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia vào cuộc của toàn xã hội với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền về vai trò; vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong sự phát triển kinh tế và xã hội, cùng hướng đến xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh trên địa bàn.

Với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”, các hoạt động  vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trọng suốt năm 2022, trong đó tập trung vào dịp lễ, tết, mua sắm cuối năm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.

Các nội dung hoạt động cụ thể như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu; vận động cộng đồng doanh nghiệp tổ chức các hoạt động vì người tiêu dùng…giao cho các sở, ngành tại địa phương nghiêm túc thực hiện.

Tại Kế hoạch, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước được giao nhiệm vụ: có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp tổ chức các hoạt động vì người tiêu dùng; tăng cường công tác phát triển hội viên; tăng cường tập huấn; hướng dẫn các hội viên trong công tác tiếp nhận và giải quyến khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng.

Ban Truyền Thông

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *