HỘI HÒA BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình đã tổ chức đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện Nhà nước giao năm 2021, tới dự có lãnh đạo các Sở, ngành và đoàn thẻ : Công thương, Y tế, Nông nghiệp & PTNT, .. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Liên Hiệp các hội KHKT tỉnh và các ủy viên ban chấp hành Hội.

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 phát sinh và lây lan đã ảnh hưởng tới kinh tế xã hội ; Tuy nhiên được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, bộ Công Thương, Liên hiệp các hội KHKT tỉnh, đặc biệt  là sự quan tâm giúp đỡ của sở Công Thương cùng các sở ban, ngành, huyện, thành phố. Trong năm 2020 Hội BVQLNTD tỉnh  Hòa Bình đã tổ chức các hoạt động hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.  Kết quả Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể, các huyện tổ chức tuyên truyền về Luật bảo vệ quyền lợi NTD và các văn bản về phòng chống hàng giả, gian lận thương maị, có trên 50 tin, bài trên báo Hòa Bình ( báo giấy, điện tử) và TW tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Hàng tháng đều có chuyên mục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phát vào chương trình Thời sự Hòa Bình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình. In 700 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật BVQLNTD và hướng dẫn nhận biết hàng giả đối với một số loại vật tư nông nghiệp và một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày. Phát hành 5000 tờ rơi về nội dung BVQLNTD tại các lớp tập huấn, tại các  chợ vùng cao và tại buổi mít tinh hưởng ứng ngày Quyền của NTD Việt Nam 15/3 của Tỉnh.Tổ chức 09 hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng với 530 người. Tư vấn về kỹ năng lựa chọn mua, sử dụng hàng hóa và phương pháp tự thương lượng với Doanh nghiệp cho 12 trường hợp thông qua đường dây nóng của Hội và tư vấn trực tiếp cho NTD.

Hội nghị đã thảo luận về phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021 là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Nhà nước giao theo QĐ 863/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình. Chủ động phối hợp với các ngành và các cấp thực hiện kế hoạch số 140 /KH- UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 30 CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng”  trên địa bàn tỉnh ./.

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *