Hội nghị Ban Thường vụ TW Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

      Thực hiện Điều lệ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, ngày 06/04/2021, tại khách sạn Fortuna, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ TW Hội với sự có mặt của 12 Ủy viên Ban Thường vụ. Ô.Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội, đã chủ trì Hội nghị.

      Ô.Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày Tờ trình về việc thay đổi Tổng Biên tập Tạp chí NTD, theo đó, đề cử Ô.Nguyễn Văn Nghĩa làm Tổng Biên tập và đề cử bổ sung Ô.Nguyễn Ngọc Niên làm Phó TBT Tạp chí NTD. Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt lý lịch trích ngang của các ông Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Ngọc Niên.

     100% Ủy viên TV tham dự Hội nghị đã nhất trí: Bổ nhiệm Ô.Nguyễn Văn Nghĩa làm Tổng Biên tập Tạp chí NTD để trình Bộ Thông tin & Truyền thông phê duyệt; bổ nhiệm Ô.Nguyễn Ngọc Niên làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí NTD.

     Tiếp theo, Ô.Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung Ban Kiểm tra TW Hội thay Ô.Trần Đình Hồng, nguyên CT Hội Hà Tĩnh, từ sau ĐH III Hội Hà Tĩnh ngày 06/03/2020 đã không còn tham gia Ban Chấp hành Hội Hà Tĩnh; Thường trực TW Hội đề cử Ô.Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch Hội Hưng Yên, Ủy viên Ban CH TW Hội, để bầu bổ sung vào Ban Kiểm tra. Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt lý lịch trích ngang của Ô.Nguyễn Xuân Bắc.

      100% Ủy viên TV tham dự Hội nghị đã nhất trí việc bầu bổ sung Ô.Nguyễn Xuân Bắc làm Phó Trưởng Ban Kiểm tra TW Hội.

      Do sự thay đổi nhân sự lãnh đạo của một số Hội tỉnh, thành và việc kết nạp Hội viên tổ chức mới, Thường trực TW Hội báo cáo xin ý kiến Ban TV về việc bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành đối với Ô.Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội Hà Tĩnh; Ô.Nguyễn Văn Xuất, Chủ tịch Hội Bắc Giang; B.Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Hội Bến Tre; Ô.Lê Ngọc An, Chủ tịch Hội Nam Định; Ô.Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Bắc Ninh; Ô.Phan Lợi, người đã được UBND tỉnh An Giang chấp thuận bầu làm Chủ tịch Hội An Giang; Ô.Nguyễn Văn Khuê, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Ngôi Sao Thế Giới và báo cáo tóm tắt lý lịch trích ngang của từng cá nhân đã nêu.

     100% Ủy viên TV tham dự Hội nghị đã biểu quyết nhất trí việc bầu bổ sung tất cả các ông/bà có tên trên vào Ban CH TW Hội./.

                                                                                              (Tin VVT)

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *