HỘI NGHỊ GIAO BAN CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NGÀNH TOÀN QUỐC NĂM 2020

Ngày 12/10/2020 tại Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) đã tổ chức Hội nghị giao ban các Hội KHKT ngành toàn quốc năm 2020. Gần 200 đại biểu đại diện Lãnh đạo và các Ban của Cơ quan TW Liên hiệp Hội và đại diện của 86 Hội KHKT ngành toàn quốc, trong đó có Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, đã về dự.

Trong không khí phấn khởi, Hội nghị đã nghe Báo cáo về hoạt động của toàn Liên hiệp Hội với những thành tích và đóng góp xứng đáng của đội ngũ trí thức thuộc Liên hiệp Hội và các Hội KHKT ngành trong công cuộc xây dựng đất nước năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội KHKT ngành trong năm 2021. Hội nghị đã nghe các tham luận và ý kiến phát biểu tâm huyết của nhiều đại biểu Hội KHKT ngành toàn quốc . Chủ tịch Liên hiệp Hội GS.TSKH Đặng Vũ Minh đã chia sẻ chân tình với Hội nghị và mong mỏi Liên hiệp Hội và toàn thể các Hội KHKT ngành toàn quốc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được năm 2020, giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong năm 2021-Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

(TTV)

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *