Hội nghị Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Ngày 25/09/2020 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương đã  tổ chức Hội nghị Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của NTD.

Dự Hội nghị có các đại biểu nhiều bộ, ngành, các Sở Công Thương một số tỉnh Khu vực phía Bắc, một số doanh nghiệp tiêu biểu, Hội Bảo vệ NTD Việt Nam và một số Hội Bảo vệ quyền lợi NTD các tỉnh phía Bắc, chuyên gia của Dự án Bảo vệ NTD Khu vực ASEAN của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ). Nhiều phóng viên báo chí đã đến đưa tin về Hội nghị.  

Ngày 22/01/2019 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của NTD. Chỉ thị khẳng định bảo vệ quyền lợi NTD là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ngày 26/05/2020 Chính phủ có Nghị quyết số 82/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của NTD.

Ngày 21/07/2020 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1907/QĐ-BCT về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/05/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của NTD.

(Toàn văn 3 văn bản nêu trên đã được đăng tải trên Trang web Hội Bảo vệ NTD Việt Nam). 

Sau khi được phổ biến các văn bản nói trên, Hội nghị đã tọa đàm, qua đó thể hiện rất phấn khởi vì đã có hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh để bảo vệ NTD. Đồng thời, đã trao đổi thẳng thắng, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực thi việc bảo vệ NTD tại địa bàn và đi tới đồng thuận về các giải pháp thực hiện các chủ trương nói trên. Tại Hội Nghị, đã tiến hành trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng các tập thể và cá nhân đã có thánh tích xuất săc trong công tác bảo vệ NTD, trong đó có Hội Bảo vệ NTD Việt Nam ./.

(Ban Truyền  thông VICOPRO)

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *