Hội Vĩnh Long: Quảng bá nhãn hiệu “Gạch nung Vĩnh Long” và “Gốm đất đỏ Vĩnh Long”

Năm 2022, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ khảo sát nắm tình hình hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gạch gốm để kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, tổ chức 2 hội nghị triển khai các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gạch gốm theo hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường để sản xuất bền vững và ng cao cht lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm. Nghiên cứu tìm kiếm thị trường, đầu ra cho các sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, quảng bá nhãn hiệu Gạch nung Vĩnh Long” và “Gốm đất đỏ Vĩnh Long”.

Trong năm 2022, Hội còn có nhiệm vụ phối hợp Sở Công thương triển khai đề án “Nâng cao chui giá trị ngành sản xuất gốm đỏ giai đoạn 2021- 2025”, nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành gch gđể phục vụ công tác quản lý, điều hành và giới thiệu quảng bá sản phẩm.

Theo Báo Vĩnh Long

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *