KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, trong đó hằng năm các Bộ, ngành, địa phương tổ chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”.

Căn cứ thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua và
dự báo diễn biến tình hình năm 2021, Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) sẽ được
triển khai như sau:

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *