KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI (2020)

 THÊM HỘI VIÊN MỚI: HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH GIA LAI

Ngày 16/3/2020 Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã ký quyết định kết nạp Hội Bảo vệ QLNTD tỉnh Gia Lai.

Hội Gia Lai được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai cuối năm 2018, có 77 hội viên cá nhân, do Ô.Nguyễn Tấn Thành làm Chủ tịch. Ban Chấp hành Hội BVNTDVN đã có Nghị quyết bầu bổ sung Ô.Nguyễn Tấn Thành làm Ủy viên Ban CH.

Việc Hội Gia Lai gia nhập đã đưa tổng số hội thành viên tỉnh, thành lên 53 hội, làm tăng thêm sức mạnh của Hội BVNTDVN.

      Xin chúc mừng Hội Gia Lai gia nhập đại gia đình Hội BVNTDVN!

Kết nạp hội viên cá nhân mới

Ngày 17/2/2020 tại Trụ sở Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã diễn ra Lễ kết nạp 4 hội viên cá nhân mới là các chị: Dương Thị Ngọc Lan, Hoàng Thị Thủy, Trần Thị Yến Nga và Trương Hoàng Minh Ngọc. Cả bốn người đều là những hội viên rất trẻ về tuổi đời, nhưng đã tham gia giúp việc cho Hội, kể từ khi chuẩn bị cho Đại hội thành lập Hội năm 2018.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng đã long trọng trao Quyết định kết nạp cho 4 hội viên, phát biểu căn dặn và phân công các hội viên này làm việc trong Ban Truyền thông và Tổ chức sự kiện.

(TTV)

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *