Kết quả sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Ngày 05 tháng 8 năm 2021, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã ký ban hành Báo cáo số 68/BC- HBVNTDVN về việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm năm 2021.

Báo cáo gồm 2 phần: Phần 1 công tác 6 tháng đầu năm gồm các hoạt động như: Công tác xây dựng và phát triển Hội; Công tác tham gia xây dựng pháp luật; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức tiêu dùng; Công tác tư vấn giải quyết, khiếu nại, Tổ chức và tham gia hội thảo, hội nghị và các đoàn công tác; Thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; Hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2021; Hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác thi đua khen thưởng từ Trung ương đến địa phương và các Tổ chức trực thuộc.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19 kéo dài, hoạt động của toàn hệ thống Hội đã đạt được một số kết quả như sau:

 1. Công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội đã được Trung ương Hội và đại bộ phận các Hội tỉnh, thành quan tâm và đã đạt được kết quả: Trung ương Hội đã tích cực hoàn chỉnh, ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính TW Hội; Hội đã kết nạp thêm thành viên mới; tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ và Kỳ họp thứ 3 Ban Chấp hành TW Hội; bầu bổ sung 1 Phó Trưởng Ban Kiểm tra và 8 Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội ; xét cấp bằng khen theo đề nghị kịp thời; số lượng hội viên tăng lên đáng kể; nhiều Hội đã ban hành các quy chế, quy định về hoạt động hội; một số Hội đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ đúng hạn, tạo ra sức sống mới cho hoạt động hội.
 2. Công tác tham gia xây dựng pháp luật được quan tâm và đã tham gia tích cực, có trách nhiệm vì quyền lợi người tiêu dùng.
 3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tư vấn tiêu dùng được quan tâm thực hiện tốt, ngay cả trong điều kiện giãn cách xã hội, nhất là trong dịp hưởng ứng Ngày Quyền của NTDVN 15/3/2021, các Hội tỉnh, thành cũng đã có những biện pháp, cách làm phù hợp và đạt hiệu ứng tốt.
 4. Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại đã được toàn hệ thống Hội tích cực thực hiện. 20 Hội tỉnh, thành có báo cáo, đã giải quyết thành công đạt tỷ lệ 94,45% là rất đáng khích lệ.
 5. Các hoạt động tổ chức hội thảo chuyên đề giảm do thực hiện công tác phòng chống dịch, không tập trung đông người. Tuy nhiên, khi giãn cách xã hội được nới lỏng, vào đầu và giữa tháng 4/2021 TW Hội đã tiến hành rất thành công 2 Hội thảo-Tập huấn “Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam” tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
 6. Hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” đã làm rất tích cực và có trách nhiệm trong điều kiện dịch bệnh.

Phần 2: Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển Hội. Kiến nghị, vận động, thành lập hội ở những tỉnh, thành phố hiện chưa có hội. Chú trọng phát triển mạng lưới xuống cấp huyện, xã. Các Hội thành viên tỉnh, thành phố chưa ban hành các quy chế, quy định theo Điều lệ tiếp tục xây dựng, ban hành. Tiếp tục phát triển hội viên. Kiện toàn, khôi phục, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của những Hội hoạt động yếu kém. Trung ương Hội tiếp tục hoàn thành thủ tục để sớm đưa Văn phòng Đại diện tại TP.Đà Nẵng đi vào hoạt động; theo dõi việc xin cấp phép Tạp chí Người tiêu dùng, điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép.

     Tiếp tục kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ cho Hội theo quy định tại Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

 1. Tích cực tham gia xây dụng pháp luật, chủ trương, chính sách; tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đặc biệt tham gia, góp ý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi; các chính sách có liên quan đến những lĩnh vực, mặt hàng thiết thực đối với người tiêu dùng.
 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức tiêu dùng. Đặc biệt về Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương và Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/05/2020 của Chính phủ. Tiếp tục hợp tác tuyên truyền trên báo chí. Nâng cấp Trang tin điện tử của TW Hội (nguoitieudung.org.vn).
 3. Tổ chức các hoạt động, tham gia hội nghị, hội thảo và các đoàn liên ngành. TW Hội tổ chức các hoạt động khi điều kiện phòng chống dịch cho phép:

4.1.Hợp tác với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tổ chức 2 lớp tập huấn về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả  cho các Hội khu vực Miền Đông Nam Bộ và Miền Tây Nam Bộ.

4.2.Tổ chức thực hiện “Kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022”

4.3.Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Trong đó, cùng với việc giao nhiệm vụ cho các Bộ, Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho Hội thực hiện 3 nhiệm vụ. Tiếp tục theo dõi kết quả được phê duyệt của Thủ Chính phủ.

 1. Trung ương Hội và các Hội thành viên tỉnh, thành phố, các Tổ chức trực thuộc, thành viên tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, các đoàn kiểm tra liên ngành theo yêu cầu.
 2. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn giải quyết khiếu nại. Đi đôi với việc mở rộng mạng lưới hội, cần thành lập các Văn phòng TVGQ khiếu nại cấp huyện để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có khả năng tiếp cận.
 3. Căn cứ vào tình hình thực tế của công tác phòng chống dịch, để tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát huy và là thành viên có trách nhiệm trong Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ở các địa phương.
 4. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Tiếp cận các tổ chức quốc tế khác đang hoạt động tại Việt Nam, như WHO, để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tiếp tục việc xin gia nhập CI./.

Ban Truyền thông

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *