Khánh Hòa tiếp tục triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Quyết định số 1157 ngày 12-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025; thực hiện Chương trình hành động số 30 ngày 15-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hàng năm, tỉnh có kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15-3); bảo đảm 90% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 80% vụ việc được tiếp nhận… Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường công tác đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; triển khai các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng.

Theo Báo KH

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *