Mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022

Mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022

Để khuyến khích các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, Doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy” năm 2022 nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 góp phần phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.

–  Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đăng ký tham gia, có trụ sở, con dấu và tài khoản độc lập, hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

– Tiêu chí khảo sát: chất lượng, thông tin về hàng hóa, dịch vụ; bảo đảm quyền lựa chọn của người tiêu dùng; giá cả phù hợp, có tính cạnh tranh; chăm sóc khách hàng; giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại; mẫu mã.

– Thời gian gửi hồ sơ:

Đợt 1 trước ngày 30/6/2022

Đợt 2 trước ngày 05/9/2022

(Đính kèm kế hoạch và bản đăng ký)

Ban Truyền thông

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.