Thanh Hóa: Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

UBND tỉnh vừa có công văn về việc triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương về việc thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh hàng năm, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đã được cấp trong dự toán đầu năm của đơn vị và từ các nguồn huy động hợp pháp khác; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương; có văn bản tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền theo quy định.

Theo Báo TH

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *