Quyền của Người tiêu dùng

HỘI THẢO “THỊT LỢN-BÌNH ỔN GIÁ VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG”

Liên tục những tháng từ đầu năm đến nay, giá thịt lợn trong cả nước...