Thí điểm 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Ảnh minh họa./https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo đó, 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế của Bộ Y tế sẽ được triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 01/09/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

Cụ thể, 5 thủ tục hành chính sau đây sẽ được triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm:

– Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế;

– Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất;

– Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất;

– Cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma tùy và tiền chất;

– Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Từ ngày 01/10/2021, 5 thủ tục hành chính nêu trên sẽ được triển khai chính thức đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Các thông báo hoặc giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước ngày 01/9/2021 dưới dạng bản giấy vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Đối với các Thông báo hoặc giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp từ ngày 01/9/2021 trở về sau dưới dạng bản giấy và không có bản điện tử được các thông qua Cơ chế một cửa quốc gia vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Để thực hiện 5 thủ tục nêu trên qua Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 5 thủ tục hành chính này trên Hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ công chức hải quan.

Đồng thời yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại tại các chi cục truy cập E-Customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế với 5 thủ tục nêu trên khi làm thủ tục hải quan, không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy nếu các thông báo giấy phép đã được cấp qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo TC

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *