Thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/08 đến ngày 30/08/2021 tăng 29,35% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 8 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 53,7 tỷ USD, giảm 5,8% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 5,5%.

Tuy nhiên, nếu so sánh với tháng 8 năm ngoái thì tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8 năm nay đã tăng 6,6%. Trong đó, trị giá xuất khẩu giảm 5,4% nhưng trị giá nhập khẩu lại tăng cao tới 21,2%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 8 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 428,82 tỷ USD, tăng mạnh 27,2% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 212,55 tỷ USD, tăng 21,2% và trị giá nhập khẩu ước đạt 216,27 tỷ USD, tăng 33,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2021 ước tính thâm hụt 1,3 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong 8 tháng/2021, cả nước dự kiến vẫn nhập siêu 3,71 tỷ USD, ngược với con số xuất siêu lên tới 13,69 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

– Dầu thô: trị giá xuất khẩu có thuế trong tháng 8/2021 ước đạt 45 triệu USD, giảm 70,2% so với tháng trước.

Lượng xuất khẩu dầu thô trong 8 tháng/2021 ước đạt 1,88 triệu tấn, trị giá ước đạt 989 triệu USD, giảm 45,9% về lượng và giảm 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

– Clanhke và xi măng: trị giá xuất khẩu có thuế trong tháng 8/2021 ước đạt 61 triệu USD, giảm 23,9% so với tháng trước.

Lượng xuất khẩu trong 8 tháng/2021 ước đạt 16,6 nghìn tấn, trị giá ước đạt 582 triệu USD, tăng 8,6% về lượng và tăng 17,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

– Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu có thuế trong tháng 08/2021 ước tính là 115 triệu USD, giảm 25,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2021 ước đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

– Nguyên phụ liệu dệt may, da giày: ước tính trong tháng 08/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 0,03 triệu USD, giảm 90,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng/2021 ước đạt 3 triệu USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

– Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 08/2021 ước tính là 197 nghìn tấn, giảm 59,2% so với tháng trước và trị giá là 116 triệu USD, giảm 62,7% so với tháng trước.

Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 8 tháng/2021 ước tính đạt 3,88 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,16 tỷ USD, giảm 19% về lượng và tăng 13,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

– Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 08/2021 là 453 triệu USD, tăng 10,8% so với tháng trước.

Ước tính đến hết tháng 08/2021, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 3,4 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

– Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 08/2021 là 1,79 tỷ USD, giảm 19,8% so với tháng trước.

Ước tính đến hết tháng 08/2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 14,66 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2020.

– Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 08/2021 là 88 triệu USD, giảm 50,7% so với tháng trước.

Ước tính đến hết tháng 08/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 1,57 tỷ USD, tăng 64,5% so với cùng kỳ năm trước.

– Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 08/2021 là 590 nghìn tấn, giảm 16,8% và trị giá là 615 nghìn USD, giảm 16,6% so với tháng trước.

Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 8 tháng/2021 ước đạt 7,17 triệu tấn, giảm 10,3 và trị giá là 5,86 tỷ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

– Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 08/2021 là 310 nghìn tấn, giảm 19,4% so với tháng trước và trị giá là 487 triệu USD, giảm 21,2%.

Ước tính đến hết tháng 08/2021, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 3,03 triệu tấn, trị giá 4,72 tỷ USD; tăng 2,5% về lượng và tăng 41,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

– Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 08/2021 là 88 nghìn tấn, giảm 57,8% và trị giá là 347 triệu USD, giảm 19,5% so với tháng trước.

Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 08 tháng/2021 ước đạt 863 nghìn tấn, tăng 16,1% và tổng kim ngạch ước đạt 3,37 tỷ USD, tăng 59,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

– Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu có thuế nhóm hàng này trong tháng 08/2021 đạt 7,3 nghìn chiếc, trị giá đạt 185 triệu USD, giảm 49,3% về lượng và và giảm 35,6% về trị giá so với tháng trước.

Ước tính đến hết tháng 08/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 102,7 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,34 tỷ USD, tăng 91% về lượng và tăng 96% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Số thu NSNN từ hoạt động XNK từ ngày 01/08 đến ngày 30/08/2021 đạt 25.360 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/08/2021 đạt 256.920 tỷ đồng, bằng 81,56% dự toán được giao, bằng 77,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 29,35% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Công Thương

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *