Tiếp tục xuất cấp hơn 56.555 tấn gạo hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh

Ngày 24/9, Tổng cục Dự trữ (Bộ Tài chính) đã có văn bản số 1571/TCDT-QLHDT gửi Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh về việc xuất cấp gạo cho địa phương để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 1415) về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19; trong đó, giao Bộ Tài chính xuất cấp cho TP Hồ Chí Minh là 71.104,95 tấn gạo.

Kết quả đến ngày 10/9, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất cấp 14.549,29 tấn gạo cho TP Hồ Chí Minh. Số gạo còn lại theo Quyết định 1415 là 56.555,66 tấn.

Hiện Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ký hợp đồng mua 56.555,66 tấn gạo với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tài có địa chỉ tỉnh Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh có địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An tại thành phố Cần Thơ để xuất cấp đủ lượng gạo còn lại trên cho TP Hồ Chí Minh.

Để bảo đảm xuất cấp gạo cho TP Hồ Chí Minh kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với các công ty trên để xuất cấp cho TP Hồ Chí Minh tại trung tâm quận, huyện theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ chủ trì, phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tài để bàn giao 25.000 tấn gạo; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP Hồ Chí Minh phối hợp với các doanh nghiệp để bàn giao 31.555,66 tấn gạo; trong đó, 22.427,234 tấn do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh cung cấp và 9.128,426 tấn do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cung cấp .

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận 56.555,66 tấn gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng định mức theo quy định.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trong việc giao, nhận gạo để hỗ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, chất lượng gạo hỗ trợ địa phương lần này được thực hiện theo chất lượng gạo dự trữ quốc gia xuất kho quy định tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06 : 2009/BTC).

Theo Tin tức

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *