VICOPRO: Ban hành Kế hoạch Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 5763/KH-BCT ngày 27  tháng 9  năm 2022 của Bộ Công Thương, ngày 06 tháng 01 năm 2023, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-HBVNTDVN về tổ chức Tổ chức Chương trình “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG” nhằm Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023. Mục đích, yêu cầu tại Kế hoạch nêu rõ:

1.1. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 được tổ chức nhằm kêu gọi động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.

1.2. Các hoạt động hưởng ứng được Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức hàng năm, cần được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm và đảm bảo mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1035/QĐ -TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Chương trình cụ thể xem tại link đính kèm

CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP VÌ NTD 2023

Ban Truyền thông

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *