Việt Nam cho phép người nước ngoài sử dụng hộ chiếu vaccine

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao vừa có văn bản hướng dẫn việc kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt nam

Việt Nam cho phép người nước ngoài sử dụng hộ chiếu vaccine

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao vừa có hướng dẫn kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19, hoặc các giấy tờ tương đương với người nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: BBC

Liên quan đến việc kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19, hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài để triển khai Hướng dẫn về cách ly y tế đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (theo Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế) khi nhập cảnh Việt Nam, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cho biết vừa có hướng dẫn về việc này.

Tại Công văn Công văn 2974/LS-PL, Bộ Ngoại giao thông báo đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí và cơ chế công nhận, cho phép sử dụng trực tiếp Giấy chứng nhận tiêm chủng/Hộ chiếu vaccine của nước ngoài tại Việt Nam để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước mắt, để tạo điều kiện cho việc triển khai Hướng dẫn cách ly theo Công văn 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế, Cục Lãnh sự đã đề nghị các Cơ quan đại diện (CQĐD) Việt Nam ở nước ngoài thực hiện như sau:

Việt Nam cho phép người nước ngoài sử dụng hộ chiếu vaccine

Thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo đối với người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện tiêm chủng vaccine Covid-19. Ảnh: GPT Headlines

Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao thì CQĐD thông báo cho người đã được tiêm chủng mang trực tiếp Giấy đó về trong nước, các cơ quan chức năng trong nước sẽ xem xét, đối chiếu với các bản mẫu đã được giới thiệu chính thức.

Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 chưa được giới thiệu chính thức thì CQĐD làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, hoặc xác nhận để người nhập cảnh sử dụng Giấy này khi nhập cảnh Việt Nam.

Việt Nam cho phép người nước ngoài sử dụng hộ chiếu vaccine

Hiện tại đã có một số nước giới thiệu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 qua đường ngoại giao. Ảnh: Lousiana Illumonator

Được biết, hiện nay một số nước đã có mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã giới thiệu qua đường ngoại giao.

Các nước sử dụng mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng có Cộng hòa Ba Lan, Nhật Bản, New Zeland, Hàn Quốc, Cộng hòa Kazakhstan.

Các nước sử dụng mẫu Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng có Vương quốc Oman, Vương quốc Thái Lan, Romania

Riêng Mông Cổ sử dụng mẫu Chứng chỉ du lịch quốc tế. Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất sử dụng mẫu Thẻ chứng nhận tiêm chủng.

Theo Tiêu dùng

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *