Tổng đài tư vấn khiếu nại: 19002677
-

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng một thị trường kinh doanh lành mạnh và bền vững, một xã hội văn minh, mỗi người tiêu dùng Việt Nam là một nhà tiêu dùng thông thái.

Hội được thành lập theo quyết định số: 2453/QĐ-BNV ngày 31/10/2018 và quyết định phê duyệt Điều lệ Hội số: 227/QĐ-BNV ngày 21/03/2019 của Bộ Nội vụ trên cơ sở tách ra và kế thừa hơn 30 năm hoạt động bảo vệ người tiêu dùng từ Hội Khoa học và kỹ thuật về tiêu chuẩn hóa, chất lượng và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; để đảm bảo tính pháp lý và thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; có Trụ sở chính tại Hà Nội, có Văn phòng đại diện (VPĐD) tại Đà Nẵng và TPHCM. Khi cần có thể thành lập VPĐD tại các tỉnh, thành phố trong cả nước theo quy định của pháp luật.

Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Từ Đại hội thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức ngày 29 tháng 11 năm 2018 tại Hà Nội, đến nay văn phòng Trung ương Hội đã tập hợp được sức mạnh tập thể, đoàn kết, kết nối với 53 Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, thành phố trực thuộc TW, thành lập 03 tổ chức trực thuộc, kết nạp 10 tổ chức thành viên và 2.238 hội viên mới. Tổng số hội viên là 141.022 người cùng tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bằng những hành động thiết thực, Trung ương Hội và các Hội tỉnh thành viên đã có những đóng góp tích cực trong đóng góp ý kiến tham gia xây dựng pháp luật, công tác khảo sát, nghiên cứu, tuyên truyền, tư vấn, phổ biến kiến thức pháp luật tiêu dùng, phản biện, giám định xã hội và hợp tác quốc tế về các chủ đề liên quan bảo vệ người tiêu dùng.

19002677