Tổng đài tư vấn khiếu nại: 19002677
-

Danh sách Ban thường vụ

Dương Đình Giám

Chức vụ : Chủ tịch

Điện thoại : 02466885666

Email : giamdd@nguoitieudung.org.vn

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Bùi Xuân Thủy

Chức vụ : Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Điện thoại : 0972056866

Email : thuybt@nguoitieudung.org.vn

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Trần Thị Dung

Chức vụ : Phó Chủ tịch TB KTKS

Điện thoại : 0912045323

Email : dunghung60@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Vũ Văn Trung

Chức vụ : Phó Chủ tịch

Điện thoại : 0917517838

Email : vutrung140252@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Nguyễn Xuân Bắc

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0912277502

Email : xuanbac1977@gmail.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD Hưng Yên

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Lữ Bằng

Chức vụ : Phó Chủ tịch

Điện thoại : 0913414909

Email : lubangdanang@yahoo.com.vn

Đơn vị công tác : Phụ trách VPĐD miền Trung, Tây Nguyên Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Vương Đức Cương

Chức vụ : Ủy viên BTV Chánh VP

Điện thoại : 0904873686

Email : cuongtodimax@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Đào Minh Hải

Chức vụ : Ủy viên BTV TB Pháp chế

Điện thoại : 0913291054

Email : daominhhai03@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Nguyễn Phước Hồng

Chức vụ : Chủ tịch Hội, Ủy viên BTV

Điện thoại : 0913893085

Email : nguyenthilektkt@yahoo.com.vn

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD Cà Mau

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Nguyễn Văn Khuê

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Điện thoại : 0903815644

Email : anhkhuesggp@gmail.com

Đơn vị công tác : Công ty truyền thông ngôi sao thế giới

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Võ Quang Lâm

Chức vụ : Phó TGĐ

Điện thoại : 0963008090

Email : lamvq@evn.com.vn

Đơn vị công tác : Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Lương Đăng Ninh

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0988721838

Email : ldangninh@gmail.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Lạng Sơn

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Nguyễn Văn Thành

Chức vụ : Phó GĐ Đối Ngoại

Điện thoại : 0988555623

Email : thanhnguyenna@gmail.com

Đơn vị công tác : Công ty cổ phần Chuỗi thực phẩm TH

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Phan Thế Thắng

Chức vụ : Phó Ban BVNTD

Điện thoại : 0969604248

Email : thangpt@moit.gov.vn

Đơn vị công tác : Ủy ban cạnh tranh quốc gia/BTC

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Nguyễn Thị Ngọc Trang

Chức vụ : Phó Chủ tịch

Điện thoại : 0905561168

Email : trangntn201160@gmail.com

Đơn vị công tác : Phụ trách VPĐD miền Nam Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Thường vụ

Đỗ Huy Trung

Chức vụ : Ủy viên BTV TB GQKN

Điện thoại : 0912398718

Email : trungqh2020@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Thường vụ

19002677