Tổng đài tư vấn khiếu nại: 19002677
-

Danh sách thường trực Hội

Dương Đình Giám

Chức vụ : Chủ tịch

Điện thoại : 02466885666

Email : giamdd@nguoitieudung.org.vn

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Thường trực Hội

Bùi Xuân Thủy

Chức vụ : Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Điện thoại : 0972056866

Email : thuybt@nguoitieudung.org.vn

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Thường trực Hội

Trần Thị Dung

Chức vụ : Phó Chủ tịch TB KTKS

Điện thoại : 0912045323

Email : dunghung60@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Thường trực Hội

Vũ Văn Trung

Chức vụ : Phó Chủ tịch

Điện thoại : 0917517838

Email : vutrung140252@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Thường trực Hội

19002677