Tổng đài tư vấn khiếu nại: 19002677
-

Danh sách Ban chấp hành

Dương Đình Giám

Chức vụ : Chủ tịch

Điện thoại : 02466885666

Email : giamdd@nguoitieudung.org.vn

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Bùi Xuân Thủy

Chức vụ : Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Điện thoại : 0972056866

Email : thuybt@nguoitieudung.org.vn

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Trần Thị Dung

Chức vụ : Phó Chủ tịch TB KTKS

Điện thoại : 0912045323

Email : dunghung60@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Vũ Văn Trung

Chức vụ : Phó Chủ tịch

Điện thoại : 0917517838

Email : vutrung140252@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Bùi Thị An

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0948276488

Email : buianvongthi@yahoo.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội; PCT Liên Hiệp các Hội KHKT Hà Nội

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Lê Ngọc An

Chức vụ : Chủ tịch hội

Điện thoại : 0912432274

Email : anln@dms.gov.vn

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Nam Định

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Lương Hoàng Anh

Chức vụ : Nguyên Phó Tổng Giám đốc

Điện thoại : 0903418204

Email : hoanganhluong359@gmail.com

Đơn vị công tác : Công ty Điện máy, Bộ công Thương

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Ngô Tấn Ảnh

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0987913210

Email : ngotananh3112@gmail.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD Quảng Ngãi

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Nguyễn Xuân Bắc

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0912277502

Email : xuanbac1977@gmail.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD Hưng Yên

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Nguyễn Văn Ban

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0913486430

Email : banvnvptu@gmail.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD Quảng Nam

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Nguyễn Văn Bán

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0903937517

Email : hoibvntdbd@yahoo.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD Bình Dương

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Lữ Bằng

Chức vụ : Phó Chủ tịch

Điện thoại : 0913414909

Email : lubangdanang@yahoo.com.vn

Đơn vị công tác : Phụ trách VPĐD miền Trung, Tây Nguyên Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Nguyễn Công Biên

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0988596098

Email : congviet@gmail.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD Lai Châu

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Võ Thị Liên

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0918990582

Email : vtlien66@gmail.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD An Giang

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Vương Thị Dung

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0918261708

Email : mydunghuynhtpbr@gmail.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD Bà Rịa - Vũng Tàu

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Phạm Hữu Chiến

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0912238064

Email : phamchien.hb@gmail.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD Hòa Bình

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Đỗ Văn Dũng

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0913870232

Email : giangtrungle@gmail.com

Đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Bảo vệ QLNTD Cần Thơ

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Vương Đức Cương

Chức vụ : Ủy viên BTV Chánh VP

Điện thoại : 0904873686

Email : cuongtodimax@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Đào Minh Hải

Chức vụ : Ủy viên BTV TB Pháp chế

Điện thoại : 0913291054

Email : daominhhai03@gmail.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Trực thuộc : Ban Chấp hành

Phạm Gia Hải

Chức vụ : Chủ tịch Hội

Điện thoại : 0918016367

Email : phamgiahaigis@yahoo.com

Đơn vị công tác : Hội Bảo vệ QLNTD Đồng Nai

Trực thuộc : Ban Chấp hành

19002677