Hotline: 0246 688 5666
-

Ngày 24/7/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp “Chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ” đối với Viện Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ người tiêu dùng, tên viết tắt là ISTCO.

Theo đó, Viện được hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

(1) Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng ngân hàng dữ liệu số, truy nguồn gốc, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

(2) Dịch vụ khoa học và công nghệ: Khảo sát, đánh giá, xếp hạng và chứng nhận cho hàng hóa, dịch vụ nhằm hỗ trợ, cung cấp, xác thực thông tin để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

(3) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Viện do Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thành lập tại Quyết định số 92/QĐ/2023/BTV ngày 03/7/2023.

Trước khi bước vào hoạt động chính thức, thời gian vừa qua, Viện đã hội tụ cơ bản các điều kiện trí tuệ và vật chất, trong đó tập hợp được đông đảo nhân lực trẻ, có trình độ khoa học và công nghệ, tiếp cận những thành tựu khoa học mới, vừa có khả năng nghiên cứu ứng dụng vừa có kỹ năng thực hành thành thạo trong bối cảnh một nền kinh tế số.

Việc một Viện khoa học vừa nghiên cứu - ứng dụng - thực hành trở thành một thành viên mới của Hội được xem là nét mới, tạo điểm nhấn cho công tác bản vệ quyền lợi người tiêu dùng của Hội ngày càng trở thành yêu cầu vừ cấp bách trước mắt vừa là kế sách lâu bền, nhất trong bối cảnh các hành vi xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng ngày càng tinh vi, nham hiểm, gây hậu quả khôn lường. Việc này phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đồng thời đề cao thương hiệu của doanh nghiệp cùng hàng hóa lưu thông và dịch vụ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, theo đúng tinh thần của Luật Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ hợp thứ V, ngày 20/6/2023 vừa qua./.