Tổng đài tư vấn khiếu nại: 19002677
-

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Quảng Bình (Nhiệm kỳ 2024-2029)

Lễ phát động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng năm 2024

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng an toàn trên chợ mạng

Hỗ trợ người tiêu dùng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Người bán tự nâng giá hàng hóa, người mua bức xúc, đại diện Hội bảo vệ người tiêu dùng nói gì

Tập huấn cho người tiêu dùng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả BRTgo

19002677